Công ty cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ làm bằng giả và giấy tờ giả an toàn, đáng tin cậy. Quá trình thực hiện được tiến hành nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, Làm Bằng Giả Phôi Thật cam kết bảo mật thông tin khách hàng và xóa dữ liệu sau khi giao dịch hoàn tất. Trong việc quản lý và cung cấp dịch vụ, chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau đây:

Chính sách bảo mật

Làm Bằng Giả Phôi Thật hoạt động trên trang web Làm Bằng Giả Phôi Thật để cung cấp dịch vụ làm bằng giả và giấy tờ giả cho khách hàng. Trang web này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về chính sách thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu họ quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập thông tin

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin liên quan theo chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập chỉ được sử dụng để tạo ra giấy tờ giả dựa trên thông tin khách hàng cung cấp. Chúng tôi thu thập các thông tin như họ tên, ngày sinh, giới tính, thông tin định danh và thông tin liên hệ. Chúng tôi cam kết không bao giờ yêu cầu thông tin nào liên quan đến đời sống cá nhân ngoài mục đích kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Sau khi chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi sử dụng các thông tin được thu thập từ khách hàng để tạo ra giấy tờ giả. Khi khách hàng đã nhận được sản phẩm từ Làm Bằng Giả Phôi Thật, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin Họ Tên và Số Điện Thoại trong hệ thống nội bộ của công ty, nhằm phục vụ cho công tác bảo hành khi cần thiết. Chúng tôi cam kết không chia sẻ bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý của khách hàng.

Phương thức bảo vệ- bảo mật thông tin

Để đảm bảo tính an toàn, chúng tôi sẽ mã hóa các thông tin mà khách hàng chia sẻ. Hơn nữa, Làm Bằng Giả Phôi Thật cam kết duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi mất mát, sử dụng sai mục đích, thay đổi hoặc phá hủy. Chính sách bảo mật chỉ áp dụng cho thông tin người dùng liên lạc chính thức qua trang web Làm Bằng Giả Phôi Thật của chúng tôi. Mọi thông tin liên lạc qua các trang web hoặc địa chỉ khác sẽ không được áp dụng chính sách bảo mật thông tin này.

Tham khảo các chính sách khác

Chính sách bảo hành

Chính sách giao nhận

Chính sách thanh toán